Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2011

Hustruns/moderns medborgarskap Totalt Mannens/faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Ryssland Estland Thailand Sverige Kina  Somalia Irak F.d Serbien och Montenegro  USA
Alla familjer 1 460 570 1 270 638 5 757 5 235 118 2 806 1 071 632 1 038 512 950 22 617 149 196
Finland 1 382 104 1 219 839 1 371 1 020 59 2 335 152 159 391 187 184 14 240 142 167
Ryssland 9 949 3 893 4 067 205 1 9 2 - 4 - 6 314 1 448
Estland 8 578 2 531 133 3 729 - 10 3 1 7 - 5 295 1 864
Thailand 3 730 3 392 - 7 53 4 - - 1 1 1 26 245
Sverige 1 929 1 304 - 2 - 328 2 - 5 4 - 34 250
Kina 1 826 761 3 5 - 3 871 - - 6 4 77 96
Somalia 1 217 210 - - 1 3 1 427 2 - - 20 553
Irak 1 040 253 - - - - - - 561 - - 19 207
F.d Serbien och Montenegro 884 400 - - - 2 2 - - 288 - 17 175
USA 866 112 - 1 - 4 1 - 1 - 713 14 20
Annat eller okänt 17 913 8 147 112 158 4 36 23 5 44 2 31 7 180 2 171
Ingen mor i familjen 30 534 29 796 71 108 - 72 14 40 22 24 6 381 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_006_sv.html