Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2011

Korrigerad 26.9.2013. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Hustruns/moderns födelseland Totalt Mannens/faderns födelseland Annat eller okänt Ingen mor i familjen
Finland F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Kina F.d. Jugo- slavien Somalia Vietnam Irak
Alla familjer 1 460 570 1 247 964 10 950 9 353 4 845 182 1 334 2 210 1 223 1 820 1 124 30 369 149 196
Finland 1 350 519 1 184 513 1 611 8 432 750 93 112 357 95 257 91 17 793 136 415
F.d. Sovjetunionen 21 454 8 132 7 888 81 746 1 5 20 1 20 1 961 3 598
Sverige 10 603 8 333 13 350 4 1 2 9 1 5 - 238 1 647
Estland 8 102 2 166 670 32 3 042 1 4 6 2 10 - 374 1 795
Thailand 4 074 3 609 1 38 10 66 - 2 - 3 5 55 285
Kina 2 309 854 4 13 7 - 1 130 - 2 - 14 125 160
F.d. Jugoslavien 2 128 125 3 1 1 - - 1 504 - 5 - 154 335
Somalia 1 988 35 - 2 - 1 1 2 1 030 4 - 32 881
Viet Nam 1 840 37 2 1 2 - 1 1 1 1 347 - 80 368
Irak 1 765 326 1 6 2 8 15 3 1 1 943 38 421
Annat eller okänt 25 254 10 637 580 152 190 9 44 251 34 119 22 9 925 3 291
Ingen mor i familjen 30 534 29 197 177 245 91 2 20 55 56 49 48 594 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_008_sv.html