Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2011

Korrigerad 26.9.2013. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand F.d. Jugo- slavien Somalia Irak   Vietnam  Kina  
Alla barnfamiljer 580 547 443 489 4 775 5 741 2 582 74 990 1 506 1 307 674 615 16 831 101 963
Finland 517 637 411 254 511 5 132 304 40 62 165 126 48 43 8 905 91 047
F.d. Sovjetunionen 10 638 3 389 3 536 44 345 1 1 16 11 1 3 483 2 808
Sverige 7 364 5 451 7 226 1 4 3 1 150 1 521
Estland 4 936 983 336 21 1 771 1 4 6 2 213 1 599
Thailand 2 048 1 709 19 3 26 2 2 2 26 259
F.d. Jugoslavien 1 722 17 1 860 4 25 815
Somalia 1 531 63 3 1 075 3 98 289
Irak 1 417 18 1 1 1 043 51 303
Viet Nam 1 142 172 3 2 3 1 1 574 7 23 356
Kina 1 133 403 1 6 1 8 535 42 137
Annat eller okänt 15 039 5 055 281 79 83 2 30 198 78 11 13 6 380 2 829
Ingen mor i familjen 15 940 14 975 100 210 72 1 35 40 31 30 11 435

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_009_sv.html