Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2011

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 361 24 965 3 101 2 020 20 353 2 154 768
1 18 930 16 576 2 354 - - - -
2 18 773 6 898 631 865 9 390 989 -
3 10 901 1 259 96 726 7 738 814 268
4 3 468 189 14 299 2 427 266 273
5 911 29 4 89 592 47 150
6- 378 14 2 41 206 38 77
Äkta makar 26 698 9 696 1 303 810 12 968 1 406 515
1 7 523 6 524 999 - - - -
2 9 151 2 590 250 356 5 381 574 -
3 6 727 487 43 281 5 194 558 164
4 2 333 77 7 113 1 758 195 183
5 676 14 2 43 461 43 113
6- 288 4 2 17 174 36 55
Sambor 26 663 15 269 1 798 1 210 7 385 748 253
1 11 407 10 052 1 355 - - - -
2 9 622 4 308 381 509 4 009 415 -
3 4 174 772 53 445 2 544 256 104
4 1 135 112 7 186 669 71 90
5 235 15 2 46 131 4 37
6- 90 10 - 24 32 2 22

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_012_sv.html