Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2011

Familjer med barn i åldersgruppen Totalt         Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt           Äktenskap 1) Samboende Totalt         Mor med barn Far med barn
0-2 159 696 143 410 99 676 43 734 16 286 15 731 555
0-3 196 578 174 107 122 869 51 238 22 471 21 511 960
0-6 287 494 246 564 179 013 67 551 40 930 38 135 2 795
0-16 552 661 443 217 338 442 104 775 109 444 95 354 14 090
0-17 580 547 462 644 354 906 107 738 117 903 101 963 15 940
0-24 670 005 525 111 409 271 115 840 144 894 121 721 23 173
0-29 689 654 538 524 421 522 117 002 151 130 126 035 25 095
0-79 740 392 560 662 442 608 118 054 179 730 149 196 30 534
3-4 113 534 98 056 76 307 21 749 15 478 14 443 1 035
3-6 193 344 163 779 127 646 36 133 29 565 27 175 2 390
5-6 112 210 94 731 75 963 18 768 17 479 15 891 1 588
5-14 365 532 290 506 232 767 57 739 75 026 65 290 9 736
7-8 109 881 91 308 74 488 16 820 18 573 16 563 2 010
7-10 187 680 153 143 124 244 28 899 34 537 30 555 3 982
7-12 251 940 202 182 163 756 38 426 49 758 43 522 6 236
7-15 340 614 267 088 216 695 50 393 73 526 63 164 10 362
7-17 399 772 308 749 251 470 57 279 91 023 77 012 14 011
9-12 187 645 150 181 123 116 27 065 37 464 32 606 4 858
13-15 156 964 121 830 101 921 19 909 35 134 29 723 5 411
16-17 117 502 89 214 75 963 13 251 28 288 23 225 5 063
18-20 116 632 88 544 76 949 11 595 28 088 22 069 6 019
18-24 156 756 117 346 102 481 14 865 39 410 30 264 9 146
18-29 177 883 131 907 115 736 16 171 45 976 34 857 11 119
21-24 52 905 39 268 35 120 4 148 13 637 9 954 3 683
25-29 26 218 18 618 17 075 1 543 7 600 5 344 2 256
30-34 12 760 8 477 7 906 571 4 283 3 026 1 257
35-39 8 816 5 326 5 058 268 3 490 2 633 857
40-49 17 470 7 715 7 449 266 9 755 7 853 1 902
50- 15 489 2 995 2 899 96 12 494 10 761 1 733
1) Inkl. registrerade partnerskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_013_sv.html