Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2011

Ålder  Alla familjers barn Äkta makar och barn  Registrerat partnerskap med barn Sambor med barn 2) Ensam- försörjare- moderns barn Ensam- försörjare- faderns barn Adoptiv- barn Ombildad familj 1)
Moderns barn Faderns barn Gemen- samma barn
0 59 687 36 039 83 18 760 4 736 69 19 607 3 4 572
1 61 058 38 892 63 16 139 5 790 174 96 377 13 4 421
2 60 609 39 949 47 13 710 6 561 342 131 659 23 3 967
3 59 893 40 191 42 11 853 7 346 461 195 1 193 82 3 612
4 59 196 40 075 38 10 705 7 760 618 177 1 682 163 3 182
5 59 516 40 298 31 10 127 8 276 784 232 2 287 240 2 825
6 58 203 39 538 27 9 432 8 323 883 276 2 951 327 2 442
7 58 333 39 556 23 9 106 8 634 1 014 360 3 477 460 2 152
8 57 171 38 896 29 8 413 8 767 1 066 361 3 890 511 1 756
9 56 154 37 825 15 8 179 8 963 1 172 401 4 316 580 1 461
10 56 557 37 872 14 7 943 9 395 1 333 344 4 686 671 1 093
11 57 149 38 018 14 7 772 9 846 1 499 318 4 933 780 705
12 57 792 38 165 18 7 922 10 048 1 639 311 5 430 861 473
13 57 132 37 795 7 7 402 10 184 1 744 249 5 537 938 265
14 59 236 38 926 10 7 339 11 028 1 933 255 5 945 1 038 137
15 60 602 39 363 14 7 313 11 644 2 268 254 6 104 1 140 52
16 61 990 40 049 14 7 236 12 139 2 552 213 6 240 1 249 29
17 61 432 39 949 11 6 630 12 135 2 707 200 6 109 1 394 25
18 54 376 36 016 6 5 469 10 339 2 546 184 1 861 468 18
19 42 794 28 556 2 4 212 7 884 2 140 152 1 220 335 13
20 29 549 19 720 3 2 707 5 399 1 720 137 . . .
21 20 579 13 652 1 1 778 3 843 1 305 92 . . .
22 14 688 9 861 3 1 152 2 711 961 78 . . .
23 11 801 7 985 .. 789 2 168 859 67 . . .
24 9 125 6 081 1 633 1 697 713 40 . . .
0-6 418 162 274 982 331 90 726 48 792 3 331 1 126 9 756 851 25 021
0-17 1 061 710 701 396 500 175 981 161 575 22 258 4 392 66 423 10 473 33 169
0-24 1 244 622 823 267 516 192 721 195 616 32 502 5 142 . . .
1) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.
2) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_014_sv.html