Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Miesten yksinasuminen yleistä myös keski-iässä

Yksinasuvien osuus koko väestöstä on kasvanut vähitellen kahden vuosikymmenen takaisesta 13 prosentista nykyiseen viidennekseen. Eniten väestöä, 32 prosenttia, asuu kahden hengen asuntokunnissa. Yli puolet 55−79-vuotiaista asuu kahden hengen asuntokunnissa.

Kuvio 15. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2012

Kuvio 15. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2012

Kaiken kaikkiaan naiset asuvat miehiä useammin yksin. 15 vuotta täyttäneistä naisista neljännes asuu yksin, miehistä 22 prosenttia. Yksin asuminen jakautuu iän suhteen hieman erilailla. Muutos on rajuinta naisten elämänkaarella. Nuorena asutaan yksin, samoin kaikkein todennäköisimmin vanhana. Alhaisimmillaan naisten yksin asuminen on ikävuosina 36−43, jolloin yksin asuu 11 prosenttia ikäluokan naisista.

Kuten nuoret naiset, myös nuoret miehet asuvat yksin. Miesten yksin asuminen ei kuitenkaan laske iän myötä yhtä alhaiseksi kuin naisten yksin asuminen, vaan yksinasuvien prosenttiosuus pysyy hyvin samalla tasolla vähän päälle kolmekymppisistä lähes kahdeksankymppisiin. Yksin asuu 24 prosenttia 32-vuotiaista miehistä ja osuus pysyy lähes samana aina 78-ikävuoteen asti, minkä jälkeen se alkaa kasvaa. Miesten yksinasumista selittävät osaltaan avio- ja avoerot. Erossa lapset jäävät yleensä äidille ja isästä tulee ainakin väliaikaisesti yksin asuva.

Vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna naisten ja miesten yksinasuminen on yleistynyt voimakkaasti etenkin nuorimmissa ikäryhmissä, mutta myös vanhimmissa ikäryhmissä. Toisaalta myös keski-ikäisten miesten yksinasuminen on yleistynyt. Määrällisesti suurin yksinasuvien ikäluokka on 65-vuotiaat naiset. Miesten määrällisesti suurin yksinasuvien ikäluokka on 27-vuotiaat.

Kuvio 16. Yksin asuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2012

Kuvio 16. Yksin asuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2012

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 13.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2012, 7. Miesten yksinasuminen yleistä myös keski-iässä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_kat_007_fi.html