Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2012

Korrigerad 18.12.2013. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Hustruns/moderns medborgarskap Totalt Mannens/faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Ryssland Estland Thailand Kina Sverige Somalia Irak Vietnam  Indien
Alla familjer 1 465 733 1 273 070 5 970 6 370 127 1 150 2 798 647 1 056 530 988 23 884 149 143
Finland 1 383 965 1 221 017 1 510 1 162 66 178 2 338 172 425 193 197 15 023 141 684
Ryssland 9 956 3 884 4 130 228 - 1 11 - 4 1 7 333 1 357
Estland 9 953 2 646 128 4 634 - 3 12 - 7 - 5 343 2 175
Thailand 4 027 3 649 1 5 54 - 2 - 2 2 1 32 279
Kina 1 967 857 5 7 - 920 4 1 - 6 4 69 94
Sverige 1 925 1 310 - 1 - 2 309 1 7 2 - 35 258
Somalia 1 260 209 1 1 - 1 3 427 2 - 1 19 596
Irak 1 048 270 - - - - - 2 547 - - 18 211
Vietnam  928 421 3 1 1 3 3 - - 299 3 16 178
Indien 909 128 - - - 1 5 - 1 - 737 11 26
Annat eller okänt 19 081 8 764 109 196 4 26 43 4 42 2 27 7 579 2 285
Ingen mor i familjen 30 714 29 915 83 135 2 15 68 40 19 25 6 406 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_006_sv.html