Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2012

Hustruns/moderns födelseland Totalt Mannens/faderns födelseland Annat eller okänt Ingen mor i familjen
Finland F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Kina F.d. Jugoslavien Somalia Irak Vietnam
Alla familjer 1 465 733 1 248 510 11 611 9 523 5 939 216 1 421 2 318 1 297 1 949 1 161 32 645 149 143
Finland 1 349 743 1 183 641 1 631 8 541 845 119 110 386 100 297 100 18 596 135 377
F.d. Sovjetunionen 22 347 8 320 8 344 81 836 - 8 21 3 23 2 1 057 3 652
Sverige 10 762 8 385 12 368 8 - 1 10 - 6 1 247 1 724
Estland 9 590 2 318 746 31 3 905 2 3 11 - 10 - 475 2 089
Thailand 4 435 3 898 4 45 8 71 - 2 - 4 10 67 326
Kina 2 498 948 7 17 8 - 1 214 - 2 - 15 118 169
F.d. Jugoslavien 2 213 134 3 1 1 - - 1 555 - 6 - 155 358
Somalia 2 139 25 1 - 1 1 1 2 1 088 4 - 40 976
Irak 1 945 43 1 3 1 - 1 1 3 1 407 1 89 395
Viet Nam 1 861 358 1 7 4 10 16 2 1 2 965 48 447
Annat eller okänt 27 486 11 205 650 162 206 9 45 273 37 141 22 11 106 3 630
Ingen mor i familjen 30 714 29 235 211 267 116 4 22 55 63 49 45 647 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_008_sv.html