Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2012

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Somalia F.d. Jugo- slavien Irak   Kina   Vietnam
Alla barnfamiljer 578 409 438 674 5 147 5 874 3 169 89 1 053 1 547 1 385 669 694 18 095 102 013
Finland 511 975 405 789 551 5 230 327 48 59 176 144 41 48 9 292 90 270
F.d. Sovjetunionen 11 018 3 399 3 762 46 385 - 1 16 14 4 1 546 2 844
Sverige 7 463 5 479 7 237 1 - - 5 4 1 - 154 1 575
Estland 5 875 1 059 368 21 2 269 1 - 8 7 1 - 259 1 882
Thailand 2 233 1 849 - 24 4 29 - 2 2 - 3 29 291
Somalia 1 858 14 - - - - 916 1 4 - - 32 891
F.d. Jugoslavien 1 582 70 3 - - - - 1 092 3 - - 103 311
Irak 1 504 21 - 3 - - 2 1 1 085 - 1 58 333
Kina 1 264 468 2 6 1 - - - - 588 9 48 142
Viet Nam 1 190 180 - 4 3 5 1 2 - 7 594 19 375
Annat eller okänt 16 366 5 315 329 83 86 3 30 208 88 12 12 7 101 3 099
Ingen mor i familjen 16 081 15 031 125 220 93 3 44 36 34 15 26 454 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_009_sv.html