Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2012

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Somalia F.d. Jugo- slavien Irak   Kina   Vietnam
Alla barnfamiljer 578 409 438 674 5 147 5 874 3 169 89 1 053 1 547 1 385 669 694 18 095 102 013
Finland 511 975 405 789 551 5 230 327 48 59 176 144 41 48 9 292 90 270
F.d. Sovjetunionen 11 018 3 399 3 762 46 385 - 1 16 14 4 1 546 2 844
Sverige 7 463 5 479 7 237 1 - - 5 4 1 - 154 1 575
Estland 5 875 1 059 368 21 2 269 1 - 8 7 1 - 259 1 882
Thailand 2 233 1 849 - 24 4 29 - 2 2 - 3 29 291
Somalia 1 858 14 - - - - 916 1 4 - - 32 891
F.d. Jugoslavien 1 582 70 3 - - - - 1 092 3 - - 103 311
Irak 1 504 21 - 3 - - 2 1 1 085 - 1 58 333
Kina 1 264 468 2 6 1 - - - - 588 9 48 142
Viet Nam 1 190 180 - 4 3 5 1 2 - 7 594 19 375
Annat eller okänt 16 366 5 315 329 83 86 3 30 208 88 12 12 7 101 3 099
Ingen mor i familjen 16 081 15 031 125 220 93 3 44 36 34 15 26 454 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_009_sv.html