Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2012

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 018 24 643 3 142 1 966 20 300 2 153 814
1 18 762 16 342 2 420 - - - -
2 18 560 6 791 606 813 9 355 995 -
3 10 844 1 278 100 703 7 675 799 289
4 3 555 197 11 327 2 471 264 285
5 940 26 3 87 611 62 151
6- 357 9 2 36 188 33 89
Äkta makar 26 838 9 804 1 339 778 12 978 1 401 538
1 7 593 6 573 1 020 - - - -
2 9 239 2 641 266 350 5 415 567 -
3 6 621 493 45 253 5 107 555 168
4 2 423 80 5 124 1 821 199 194
5 680 12 1 39 468 48 112
6- 282 5 2 12 167 32 64
Sambor 26 180 14 839 1 803 1 188 7 322 752 276
1 11 169 9 769 1 400 - - - -
2 9 321 4 150 340 463 3 940 428 -
3 4 223 785 55 450 2 568 244 121
4 1 132 117 6 203 650 65 91
5 260 14 2 48 143 14 39
6- 75 4 - 24 21 1 25

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_012_sv.html