Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2012

Ålder  Alla familjers barn Äkta makar och barn  Registrerat partnerskap med barn Sambor med barn 2) Ensam- försörjare- moderns barn Ensam- försörjare- faderns barn Adoptiv- barn Ombildad familj 1)
Moderns barn Faderns barn Gemen- samma barn
0 59 240 35 455 81 18 899 4 734 71 26 625 6 4 530
1 60 007 38 069 83 15 848 5 824 183 60 343 22 4 436
2 61 316 40 104 61 14 027 6 823 301 153 695 48 4 091
3 60 808 40 598 45 12 313 7 365 487 170 1 124 78 3 648
4 60 092 40 478 37 10 852 8 100 625 216 1 754 154 3 250
5 59 430 40 232 43 10 060 8 320 775 198 2 307 243 2 803
6 59 682 40 338 31 9 679 8 682 952 244 2 905 353 2 440
7 58 344 39 605 30 9 082 8 621 1 006 290 3 526 432 2 096
8 58 451 39 525 31 8 734 9 005 1 156 373 3 976 587 1 751
9 57 294 38 717 33 8 187 9 148 1 209 368 4 359 636 1 415
10 56 266 37 753 15 7 897 9 273 1 328 405 4 749 680 1 105
11 56 696 37 702 20 7 676 9 773 1 525 342 5 042 740 728
12 57 266 37 849 14 7 464 10 238 1 701 323 5 206 924 444
13 57 875 37 938 18 7 580 10 485 1 854 315 5 612 976 266
14 57 182 37 480 11 7 115 10 638 1 938 246 5 693 1 012 151
15 59 150 38 485 12 7 067 11 404 2 182 256 6 016 1 120 66
16 59 720 38 507 18 6 928 11 774 2 493 255 6 037 1 231 23
17 59 845 38 682 14 6 696 11 828 2 625 208 5 904 1 277 20
18 54 781 36 251 8 5 553 10 420 2 549 184 1 810 535 16
19 41 897 27 935 6 4 037 7 773 2 146 145 1 154 305 12
20 29 806 19 672 1 2 805 5 587 1 741 125 . . .
21 19 969 13 265 3 1 710 3 700 1 291 99 . . .
22 15 247 10 112 2 1 224 2 866 1 043 79 . . .
23 11 588 7 715 3 873 2 192 805 64 . . .
24 9 282 6 174 - 596 1 792 720 55 . . .
0-6 420 575 275 274 381 91 678 49 848 3 394 1 067 9 753 904 25 198
0-17 1 058 664 697 517 597 176 104 162 035 22 411 4 448 65 873 10 519 33 263
0-24 1 241 234 818 641 620 192 902 196 365 32 706 5 199 . . .
1) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.
2) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_014_sv.html