Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.11.2013

Uusperheissä pääosin äidin lapsia

Vuoden 2012 perhetilaston mukaan uusperheisiin kuuluu noin 110 000 alaikäistä lasta, mikä on kymmenen prosenttia kaikista lapsiperheiden lapsista. Suurin osa, noin 60 prosenttia, uusperheiden lapsista on perheen äidin lapsia. Yhteisiä lapsia on vajaa kolmannes ja isän lapsia noin kymmenen prosenttia. Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on vähintään yksi alaikäinen vain toisen puolison lapsi.

Uusperheiden lasten osuudet iän mukaan 2012

Uusperheiden lasten osuudet iän mukaan 2012

Uusperheissä kasvaa noin 36 000 alle kouluikäistä lasta, joista 70 prosenttia on perheen vanhempien yhteisiä, 27 prosenttia äidin ja kolme prosenttia isän perheeseen tuomia lapsia.

Uusperheitä on yhteensä 53 000, mikä on yhdeksän prosenttia kaikista lapsiperheistä. Noin puolet uusperheiden vanhemmista on naimisissa keskenään ja puolet avoliitossa.

Uusperheistä 46 prosenttia on sellaisia, joissa on vain äidin perheeseen tuomia lapsia. Toiseksi yleisin uusperhetyyppi on äidin lasten ja uusperheen vanhempien yhteisten lasten muodostama perhe, joita on 38 prosenttia. Uusperheistä kuudessa prosentissa on vain isän perheeseen tuomia lapsia. Neljä prosenttia uusperheistä on sellaisia, joissa on sekä äidin että isän lapsia, mutta ei yhteisiä lapsia. Uusperheitä, joissa on isän ja yhteisiä lapsia, on myös neljä prosenttia. Äidin, isän ja yhteisten lasten yhdistelmä on sen sijaan melko harvinainen, vain noin kaksi prosenttia uusperheistä on sellaisia. Vaikka uusperheissä yleisimmin asuukin vakituisesti äidin lapsia, voi uusperheen arkeen kuulua myös isän vakituisesti toisaalla asuvia lapsia.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (670,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tie_001_fi.html