Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Aviopariperhe on yleisin perhetyyppi kaikissa maakunnissa

4.1 Avopariperheitä vähiten Keski-Pohjanmaalla

Aviopariperhe on tavallisin lapsiperhetyyppi kaikissa maakunnissa, vaikka selviä erojakin on havaittavissa. Eroihin vaikuttavat avopari- ja yhden vanhemman perheiden yleisyys maakunnissa. Suhteellisesti eniten avopareja on Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ahvenanmaalla 30 prosenttia lapsiperheistä on avoparien perheitä, Kainuussa ja Lapissa 23 prosenttia. Maan pienin avopariperheiden osuus on Keski-Pohjanmaalla, 16 prosenttia.

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2013

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2013

Kuntatasolla tarkastellen Ahvenanmaan kunnat sijoittuvat avoparien yleisyydessä kärkipäähän. Manner-Suomen kunnista kärjessä on Savukoski, jonka lapsiperheistä 36 prosenttia on avoparien perheitä. Närpiössä ja Suomussalmella avoparien osuus lapsiperheistä on 32 prosenttia ja Luhangassa 31 prosenttia. Manner-Suomessa suhteellisesti vähiten avoparien lapsiperheitä on Luodon kunnassa, kuusi prosenttia.

4.2 Yhden vanhemman perheet yleisimpiä Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on myös selvää alueittaista vaihtelua. Maakuntien luvuissa Pohjanmaan maakunnat poikkeavat muista maakunnista perinteisen perheen suuntaan (kuvio 8). Yhden vanhemman perheitä on siellä vähiten. Eniten yhden vanhemman lapsiperheitä on Päijät-Hämeessä (22,8 %) ja Uudellamaalla (22,6 %). Päijät-Hämeessä osuus on korkea Lahden ja Uudellamaalla Helsingin ansiosta.

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2013

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2013

Maakuntien välinen vaihtelu yhden vanhemman lapsiperheiden osuudessa johtuu äiti ja lapsia -perheiden erilaisista osuuksista. Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on lähes kaikissa maakunnissa 2−3 prosenttia. Etelä-Karjalassa ja Kainuussa osuus on 3,5 ja Ahvenanmaalla neljä prosenttia.

Kuntatasolla yhden vanhemman lapsiperheitä on suhteellisesti eniten Manner-Suomen kunnista Helsingissä ja Hartolassa (28 %) sekä Kemissä ja Turussa (28 %). Ahvenanmaalta löytyvät koko Suomen korkeimmat prosenttiosuudet (Sottunga 40 %, Kökar 35 % ja Maarianhamina 28 %), mutta Sottungan ja Kökarin kohdalla on huomattava, että näin pienissä kunnissa jo muutaman perheen tyypin muutos saattaa muuttaa prosenttiosuuksia paljon.

Suhteellisesti vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Manner-Suomessa Luodossa ja Pedersöressä (5 %), Ahvenanmaalla taas Vårdössä (7 %).

Luotoa voitaneen pitää Suomen perherakenteeltaan perinteisimpänä kuntana, koska siellä yhden vanhemman lapsiperheiden osuus (5%) on maan pienin ja vastaavasti avioparien suurin (89%). Lisäksi lapsiperheen keskimääräinen kotona asuvien alaikäisten määrä on Luodossa 2,70, maan kuudenneksi korkein. Korkeimmat luvut ovat Lumijoella (2,97), Perhossa (2,90) ja Sievissä (2,88). Koko maan keskiarvo on 1,84.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2013, 4. Aviopariperhe on yleisin perhetyyppi kaikissa maakunnissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_004_fi.html