Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Familjer som består av ett gift par är den vanligaste familjetypen i alla landskap

4.1 Minst sambofamiljer i Mellersta Österbotten

Den vanligaste typen av barnfamilj i alla landskap är familjer som består av ett gift par, även om det också finns tydliga skillnader mellan landskapen. Skillnaderna beror på hur vanligt det är med familjer med sambor och enföräldersfamiljer i landskapet. Det finns relativt sett flest samboende par på Åland, i Kajanaland och i Lappland. På Åland är 31 procent av barnfamiljerna sambofamiljer, i Kajanaland 24 procent och i Lappland 23 procent. Den lägsta andelen sambofamiljer i hela landet finns i Mellersta Österbotten, under 17 procent.

Figur 7. Andelen sambofamiljer av barnfamiljerna efter landskap år 2013

Figur 7. Andelen sambofamiljer av barnfamiljerna efter landskap år 2013

Sett till kommunnivå är sambofamiljer vanligast i de åländska kommunerna. Av kommunerna i Fasta Finland är andelen störst i Luhanka, där 39 procent av barnfamiljerna är sambofamiljer. Efter Luhanka finns det relativt sett flest sambofamiljer i Karvia (34 %), Närpes och Pelkosenniemi (33 %). I Fasta Finland finns den relativt sett lägsta andelen barnfamiljer med sambor i Larsmo, dvs. sex procent.

4.2 Flest enföräldersfamiljer i Päijänne-Tavastland och Nyland

Det finns också tydliga regionala variationer i hur vanligt det är med enföräldersfamiljer. Landskapen i Österbotten avviker från de övriga landskapen, till förmån för den traditionella familjen (figur 8). Det finns minst enföräldersfamiljer där. Flest enföräldersfamiljer finns det i Päijänne-Tavastland (23,0 %) och i Nyland (22,6%). I Päijänne-Tavastland är andelen hög på grund av Lahtis och i Nyland på grund av Helsingfors.

Figur 8. Andelen enföräldersfamiljer av barnfamiljerna efter landskap 2013

Figur 8. Andelen enföräldersfamiljer av barnfamiljerna efter landskap 2013

Variationerna mellan landskapen i andelen enföräldersfamiljer beror på olika andelar familjer med mor och barn. Andelen familjer med far och barn av alla barnfamiljer är 2–3 procent i nästan alla landskap. Störst är andelarna i Norra Karelen (3,3 %), på Åland (3,5 %) och i Södra Karelen (3,7 %).

På kommunnivå finns det relativt sett flest enföräldersfamiljer av alla kommuner i Fasta Finland i Helsingfors, Hartola, Kemi och Åbo (28 %). De högsta procentandelarna i hela Finland finns på Åland (Sottunga 40 %, Kökar 35 % och Mariehamn 28 %), men när det gäller Sottunga och Kökar bör man beakta att redan en ändring av familjetyp bland några familjer i så små kommuner kan leda till stora förändringar av procentandelarna.

Relativt sett minst enföräldersfamiljer i kommunerna i Fasta Finland finns det i Larsmo och Pedersöre (5%). På Åland finns det minst enföräldersfamiljer på Vårdö (7 %).

Larsmo kan anses vara den mest traditionella kommunen i Finland, om man ser till familjestrukturen, eftersom kommunen har den lägsta andelen enföräldersfamiljer (5 %) och på motsvarande sätt den högsta andelen familjer med gifta par (89 %). Dessutom är det genomsnittliga antalet hemmaboende minderåriga barn i barnfamiljer sjätte högst i Larsmo, dvs. 2,70. Högst är antalet i Lumijoki (2,97), Perho (2,90) och Sievi (2,88). Medeltalet för hela landet är 1,84.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, 4. Familjer som består av ett gift par är den vanligaste familjetypen i alla landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_004_sv.html