Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2013

Familjetyp Antalet hemmaboende barn i åldern 0–17 år
Totalt        1           2            3         4 5 -    
Familjer totalt 575 683 250 318 220 656 75 725 18 581 10 403
Äkta makar med barn 347 817 125 002 144 543 55 314 14 056 8 902
Registrerat partnerskap 447 262 150 30 5 -
Sambor med barn 109 104 55 864 40 148 10 343 2 199 550
Mor med barn 102 152 58 179 31 69 9 210 2 172 900
Far med barn 16 163 11 011 4 124 828 149 51
Procentuell fördelning
Familjer totalt 100.0 43.5 38.3 13.2 3.2 1.8
Äkta makar med barn 100.0 35.9 41.6 15.9 4.0 2.6
Registrerat partnerskap 100.0 58.6 33.6 6.7 1.1 0.0
Sambor med barn 100.0 51.2 36.8 9.5 2.0 0.5
Mor med barn 100.0 57.0 31.0 9.0 2.1 0.9
Far med barn 100.0 68.1 25.5 5.1 0.9 0.3

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_010_sv.html