Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år landskapvis år 2013, procent

Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år landskapvis år 2013, procent

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2013, Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år landskapvis år 2013, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/perh_2013_2014-05-23_kuv_004_sv.html