Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.5.2014

Lapsiperheiden määrä vähenee edelleen

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana hitaasti. Keskimääräinen lapsiluku oli 1,84 vuonna 2013. Luku on pysynyt vakaana määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheiden lasten lukumäärä 1992–2013

Lapsiperheiden lasten lukumäärä 1992–2013

Lapsiperheissä oli vuonna 2013 yhteensä 1 057 000 alaikäistä lasta. Yhden, kahden ja kolmen lapsen lapsiperheiden määrän trendi on laskeva. Sen sijaan vähintään nelilapsisten perheiden määrä on pysynyt melko vakaana. Lapsiperheistä 43 prosenttia on yksi- ja 38 prosenttia kaksilapsisia. Kolmilapsisia lapsiperheistä on 13 prosenttia ja viidessä prosentissa lapsiperheistä on vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 576 000 lapsiperhettä. Määrä on pienentynyt edellisvuodesta 2 700 perheellä. Lapsiperheisiin kuuluu 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto on edelleen avioparin perhe, 60 prosenttia. Avoparien perheitä on 19 prosenttia lapsiperheistä. Lähes saman verran on äiti ja lapsia -perheitä, joita on 18 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä on edelleen hyvin vähän, alle kolme prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröity pari on vanhempina hieman yli 400 lapsiperheessä.

Kaikkiaan perheitä oli vuoden 2013 lopussa 1 471 000. Määrä on kasvanut lähes 5 400 perheellä edellisestä vuodesta. Kasvu on suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 5 200 perhettä. Perheisiin kuului 75 prosenttia väestöstä eli 4 082 000 henkilöä. Perheisiin kuuluvien osuus on vähentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä. Perheistä 65 prosenttia oli avioparien perheitä. Avoparien perheitä oli 22 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli hieman yli 2 000. Yksinasuvia oli 1 100 000.

Uusperheitä oli vuoden 2013 lopussa 53 000. Uusperheiden määrä on pysynyt lähes samana kuin viime vuonna. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. Näitä lapsia oli 76 000.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2013

Perhetyyppi      1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Muutos 2012–2013 
Perheitä yhteensä 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 460 570 1 465 733 1 471 085 5 352
Aviopari, ei lapsia 364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 518 550 523 221 525 933 2 712
Aviopari ja lapsia 640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 442 257 439 194 434 571 -4 623
Avopari, ei lapsia 123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 200 171 203 334 208 264 4 930
Avopari ja lapsia 65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 118 054 118 136 120 040 1 904
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 149 196 149 143 149 110 -33
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 30 534 30 714 30 955 241
Rekisteröity miespari 1) .. .. .. 398 706 773 829 905 76
Rekisteröity naispari 1) .. .. .. 430 895 1 035 1 162 1 307 145
Perheväestö 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 069 930 4 075 094 4 081 903 6 809
Väkiluku 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 401 267 5 426 674 5 451 270 24 596
Perheväestön osuus, % 82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 75,4 75,1 74,9 -0,2
Perheen keskikoko 3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,79 2,78 2,77 –0,01
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 467.

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (364,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/perh_2013_2014-05-23_tie_001_fi.html