Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Maakuntien välillä eroja perhetyypeissä – aviopariperhe silti yleisin (Korjattu 3.12.2015. Korjatut kohdat merkitty punaisella)

4.1 Avopariperheitä vähiten Uudellamaalla

Aviopariperhe on tavallisin lapsiperhetyyppi kaikissa maakunnissa, vaikka selviä erojakin on havaittavissa. Eroihin vaikuttavat avopari- ja yhden vanhemman perheiden yleisyys maakunnissa. Suhteellisesti eniten avopareja on Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ahvenanmaalla 30 prosenttia lapsiperheistä on avoparien perheitä, Kainuussa 25 ja Lapissa 24 prosenttia. Maan pienin avopariperheiden osuus on Uudellamaalla, missä se on 17,5 prosenttia.

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2014 (kuvio korjattu 4.12.2015)

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2014 (kuvio korjattu 4.12.2015)

Kuntatasolla tarkastellen Ahvenanmaan kunnat sijoittuvat avoparien yleisyydessä kärkipäähän. Manner-Suomen kärjessä taas on Pelkosenniemi, jonka lapsiperheistä 36 prosenttia on avoparien perheitä. Pelkosenniemen jälkeen suhteellisesti eniten avoparien perheitä on Närpiössä ja Savukoskella (33 %). Manner-Suomessa suhteellisesti vähiten avoparien lapsiperheitä on Luodon kunnassa, seitsemän prosenttia.

4.2 Perinteisimmät perheet Pohjanmaalla

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on myös selvää alueittaista vaihtelua. Pohjanmaan maakunta poikkeaa muista maakunnista perinteisen perheen suuntaan (kuvio 8). Yhden vanhemman perheitä on siellä vähiten. Eniten yhden vanhemman lapsiperheitä on Päijät-Hämeessä (23,5 %) ja Uudellamaalla (22,9 %).

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2014 (kuvio korjattu 4.12.2015)

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2014 (kuvio korjattu 4.12.2015)

Maakuntien välinen vaihtelu yhden vanhemman lapsiperheiden osuudessa johtuu äiti ja lapsia -perheiden erilaisista osuuksista. Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on lähes kaikissa maakunnissa 2-4 prosenttia. Suurimmat osuudet ovat Ahvenanmaalla (3,9 %), Etelä-Karjalassa (3,6 %) ja Kainuussa (3,5 %).

Kuntatasolla yhden vanhemman lapsiperheitä on suhteellisesti eniten Manner-Suomen kunnista Hartolassa (29 %), Helsingissä ja Kustavissa (28 %). Ahvenanmaalta löytyvät koko Suomen korkeimmat prosenttiosuudet (Sottunga 50 %, Kökar 33 %, Brändö 29 % ja Maarianhamina 27 %), mutta Sottungan, Kökarin ja Brändön osalta on huomattava, että näin pienissä kunnissa jo muutaman perheen tyypin muutos saattaa muuttaa prosenttiosuuksia paljon.

Suhteellisesti vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Manner-Suomessa Luodossa (4 %) ja Pedersöressä (6 %), Ahvenanmaalla taas Vårdössä (3 %).

Luotoa voitaneen pitää Suomen perherakenteeltaan perinteisimpänä kuntana, koska siellä yhden vanhemman lapsiperheiden osuus (4 %) on maan pienin ja vastaavasti avioparien suurin (89 %). Lisäksi lapsiperheen keskimääräinen kotona asuvien alaikäisten määrä on Luodossa 2,71, maan kuudenneksi korkein. Korkeimmat luvut ovat Lumijoella (2,99), Perhossa (2,96) ja Sievissä (2,95). Koko maan keskiarvo on 1,84.


Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2014, 4. Maakuntien välillä eroja perhetyypeissä – aviopariperhe silti yleisin (Korjattu 3.12.2015. Korjatut kohdat merkitty punaisella) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_kat_004_fi.html