Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2014

Familjetyp
och
antal barn 1)
Totalt Familjens barn är
Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och gemen-
samma
Faderns
och gemen-
samma
Moderns,
faderns
och gemen-
samma
Alla ombildade
familjer
2)
52 207 23 883 3 128 1 885 20 153 2 260 898
1 18 107 15 775 2 332 - - - -
2 18 205 6 639 683 795 9 054 1 034 -
3 10 826 1 255 93 666 7 664 843 305
4 3 738 170 15 304 2 638 289 322
5 937 35 5 88 575 59 175
6 - 394 9 - 32 222 35 96
Äkta makar 25 673 9 129 1 266 707 12 540 1 438 593
1 7 183 6 228 955 - - - -
2 8 581 2 374 257 321 5 054 575 -
3 6 429 448 39 239 4 949 562 192
4 2 523 66 11 104 1 907 218 217
5 653 11 4 31 442 51 114
6 - 304 2 - 12 188 32 70
Sambor 26 534 14 754 1 862 1 178 7 613 822 305
1 10 924 9 547 1 377 - - - -
2 9 624 4 265 426 474 4 000 459 -
3 4 397 807 54 427 2 715 281 113
4 1 215 104 4 200 731 71 105
5 284 24 1 57 133 8 61
6 - 90 7 - 20 34 3 26
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla mindreåriga barn inte är makarnas gemensamma

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_012_sv.html