Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2015

Hustruns/
moderns
språk
Alla
familjer
Mannens/faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Kinesiska Arabiska Engelska Annat
eller
okänt
Alla familjer 1 475 335 1 181 059 75 256 13 163 7 961 230 1 934 4 037 6 190 35 256 150 274
Finska 1 282 841 1 106 115 24 693 1 612 1 337 108 173 1 498 4 564 12 919 129 917
Svenska 73 252 18 527 46 982 40 55 10 11 78 391 1 010 6 157
Ryska 25 284 8 543 375 10 676 680 2 10 68 97 918 3 914
Estniska 12 497 3 311 213 276 5 556 - 1 38 40 319 2 742
Thaispråk 5 271 4 373 253 8 19 91 3 6 13 148 448
Kinesiska 3 376 1 265 66 14 7 1 1 615 5 35 119 250
Arabiska 2 968 138 11 4 1 - - 2 038 12 162 602
Engelska 2 943 1 626 158 8 8 - 11 4 496 267 364
Annat eller okänt 35 451 8 845 806 329 112 15 79 175 419 18 622 5 880
Ingen mor i familjen 31 452 28 316 1 699 196 186 3 31 127 123 772 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_004_sv.html