Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2015

Moderns
språk
Totalt Faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Somaliska Arabiska Kinesiska Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 571 470 403 650 25 602 6 388 4 215 109 1 404 2 732 989 22 409 103 972
Finska 476 999 369 963 8 303 554 584 52 54 776 61 8 529 88 123
Svenska 26 691 6 508 15 598 13 28 6 3 47 5 697 3 786
Ryska 13 050 3 390 176 5 372 374 1 2 38 2 537 3 158
Estniska 7 224 1 327 105 152 3 032 - - 21 - 179 2 408
Thaispråk 2 576 1 991 111 2 6 34 - 4 3 30 395
Somaliska 2 456 18 1 1 - - 1 275 6 - 18 1 137
Arabiska 2 385 75 5 2 - - 7 1 637 - 120 539
Kinesiska 1 776 619 34 2 4 - - 1 862 60 194
Annat eller okänt 21 652 4 873 456 163 46 13 11 112 40 11 706 4 232
Ingen mor i familjen 16 661 14 886 813 127 141 3 52 90 16 533 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_005_sv.html