Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2015

Moderns
medborgar-
skap
Totalt Faderns medborgarskap Ingen
far i
familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Kina Somalia Iraq Sverige Indien F.d. Serbien och Montenegro Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 571 470 439 598 4 628 2 956 89 762 560 913 1 117 844 647 15 384 103 972
Finland 520 228 411 285 714 946 57 139 177 342 945 167 284 8 915 96 257
Estland 7 495 1 278 3 463 67 - - - 1 6 2 1 245 2 432
Ryssland 4 699 1 501 134 1 844 - - - - 3 5 - 177 1 035
Thailand 2 308 1 919 3 - 27 - - - 3 - 1 13 342
Kina 1 335 564 3 1 - 606 - - 3 3 - 33 122
Somalia 1 260 298 - - - - 343 - 7 - - 14 598
Iraq 997 275 - - - - - 497 2 - - 10 213
Sverige 860 558 - - - 1 1 4 69 - - 23 204
Indien 775 83 - - - 1 - - 2 643 - 6 40
F.d. Serbien och Montenegro 744 220 - - - - - - 1 - 327 58 138
Annat eller okänt 14 108 5 662 159 42 3 6 4 34 24 15 28 5 540 2 591
Ingen mor i familjen 16 661 15 955 152 56 2 9 35 35 52 9 6 350 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_007_sv.html