Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2015

Hustruns/
moderns
födelse-
land
Totalt Mannens/faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland F.d. Sovjetunionen Estland Sverige Thailand Kina Somalia Ryssland F.d. Jugoslavien Iraq Annat
eller
okänt
Alla familjer 1 475 335 1 243 816 12 976 8 005 9 812 301 1 796 1 689 1 111 2 652 2 500 40 403 150 274
Finland 1 342 201 1 174 581 1 707 1 097 8 746 167 157 115 210 453 413 20 734 133 821
F.d. Sovjetunionen 24 031 8 573 9 206 998 84 2 6 2 317 28 27 1 039 3 749
Estland 12 417 2 708 865 5 320 30 1 2 1 38 9 11 672 2 760
Sverige 11 032 8 527 10 5 380 1 1 1 1 9 8 281 1 808
Thailand 5 369 4 623 12 15 57 94 - 1 - 4 3 103 457
Kina 3 243 1 264 9 6 19 2 1 529 2 9 1 2 169 231
Somalia 2 775 49 2 1 - - 1 1 432 - 1 3 53 1 233
Ryssland 2 591 1 097 484 76 9 - 4 1 464 1 4 147 304
F.d. Jugoslavien 2 535 166 1 3 - - - - - 1 743 8 220 394
Iraq 2 456 47 2 4 2 - 1 1 - 1 1 753 116 529
Annat eller okänt 35 233 12 538 463 301 181 30 72 56 61 341 196 16 006 4 988
Ingen mor i familjen 31 452 29 643 215 179 304 4 23 77 11 61 72 863 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_008_sv.html