Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2015

Familje-
typ
Totalt Antalet barn under 18 år
1 2 3 4 5 -
Familje-
typ
totalt
571 470 245 871 220 610 75 844 18 533 10 612
Äkta makar
och barn
339 342 120 423 141 920 54 316 13 697 8 986
Registrerat
partnerskap
604 327 225 47 5 -
Sambor
med barn
110 891 55 677 41 548 10 785 2 261 620
Mor
med barn
103 972 58 251 32 585 9 775 2 413 948
Far
med barn
16 661 11 193 4 332 921 157 58
Relativa fördelning %
Familjer
totalt
100,0 43,0 38,6 13,3 3,2 1,9
Äkta makar
och barn
100,0 35,5 41,8 16,0 4,0 2,6
Registrerat
partnerskap
100,0 54,1 37,3 7,8 0,8 0,0
Sambor
med barn
100,0 50,2 37,5 9,7 2,0 0,6
Mor
med barn
100,0 56,0 31,3 9,4 2,3 0,9
Far
med barn
100,0 67,2 26,0 5,5 0,9 0,3

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_010_sv.html