Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2015

Familjetyp
och
antal barn 1)
Totalt Familjens barn är
Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och gemen-
samma
Faderns
och gemen-
samma
Moderns,
faderns
och gemen-
samma
Alla ombildade
familjer
2)
52 251 23 822 3 187 1 977 20 091 2 262 912
1 18 153 15 735 2 418 - - - -
2 18 268 6 611 665 837 9 142 1 013 -
3 10 759 1 251 90 705 7 544 857 312
4 3 697 178 11 311 2 581 290 326
5 952 37 2 92 597 67 157
6 - 422 10 1 32 227 35 117
Äkta makar 25 266 9 010 1 252 725 12 261 1 432 586
1 7 056 6 097 959 - - - -
2 8 477 2 385 248 322 4 970 552 -
3 6 307 444 36 247 4 810 580 190
4 2 445 68 7 109 1 842 210 209
5 657 11 2 32 455 58 99
6 - 324 5 - 15 184 32 88
Sambor 26 985 14 812 1 935 1 252 7 830 830 326
1 11 097 9 638 1 459 - - - -
2 9 791 4 226 417 515 4 172 461 -
3 4 452 807 54 458 2 734 277 122
4 1 252 110 4 202 739 80 117
5 295 26 - 60 142 9 58
6 - 98 5 1 17 43 3 29
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla mindreåriga barn inte är makarnas gemensamma

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_012_sv.html