Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2015

Familjetyp
och
antal barn 1)
Totalt Familjens barn är
Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och gemen-
samma
Faderns
och gemen-
samma
Moderns,
faderns
och gemen-
samma
Alla ombildade
familjer
2)
52 251 23 822 3 187 1 977 20 091 2 262 912
1 18 153 15 735 2 418 - - - -
2 18 268 6 611 665 837 9 142 1 013 -
3 10 759 1 251 90 705 7 544 857 312
4 3 697 178 11 311 2 581 290 326
5 952 37 2 92 597 67 157
6 - 422 10 1 32 227 35 117
Äkta makar 25 266 9 010 1 252 725 12 261 1 432 586
1 7 056 6 097 959 - - - -
2 8 477 2 385 248 322 4 970 552 -
3 6 307 444 36 247 4 810 580 190
4 2 445 68 7 109 1 842 210 209
5 657 11 2 32 455 58 99
6 - 324 5 - 15 184 32 88
Sambor 26 985 14 812 1 935 1 252 7 830 830 326
1 11 097 9 638 1 459 - - - -
2 9 791 4 226 417 515 4 172 461 -
3 4 452 807 54 458 2 734 277 122
4 1 252 110 4 202 739 80 117
5 295 26 - 60 142 9 58
6 - 98 5 1 17 43 3 29
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla mindreåriga barn inte är makarnas gemensamma

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_012_sv.html