Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2016

Moderns
medborgar-
skap
Totalt Faderns medborgarskap Ingen
far i
familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Kina Iraq Somalia Sverige F.d. Serbien och Montenegro Indien Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 569 676 434 740 4 664 2 999 105 842 1 228 509 1 101 682 865 16 248 105 693
Finland 516 577 405 759 757 1 015 67 160 387 196 925 319 207 9 199 97 586
Estland 7 515 1 258 3 425 65 - - 2 - 5 2 3 250 2 505
Ryssland 4 596 1 429 135 1 813 - - 1 - 4 - 5 187 1 022
Thailand 2 383 1 958 5 - 32 - - - 2 1 - 17 368
Kina 1 432 589 3 1 - 663 - - 2 - 3 36 135
Iraq 1 323 287 1 - - - 727 - 1 - 1 14 292
Somalia 1 203 330 1 - - - - 280 6 - - 14 572
Sverige 839 535 - - - 1 3 1 77 1 - 21 200
F.d. Serbien och Montenegro 763 239 - - - - - - 1 328 - 56 139
Indien 748 79 - - - - - - 2 - 627 4 36
Annat eller okänt 15 133 5 901 168 43 3 6 47 6 25 27 13 6 056 2 838
Ingen mor i familjen 17 164 16 376 169 62 3 12 61 26 51 4 6 394 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_007_sv.html