Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2017

Moderns
språk
Faderns språk
Totalt Finska Svenska Ryska Estniska Arabiska Somaliska Thai-
språk
Kinesiska Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
barn-
familjer
566 242 391 053 25 182 6 803 4 282 4 020 1 530 132 1 137 25 164 106 939
Finska 465 060 356 535 8 054 602 651 838 65 64 72 8 871 89 308
Svenska 26 301 6 245 15 353 15 32 51 4 9 3 743 3 846
Ryska 13 606 3 281 186 5 679 385 51 2 1 3 606 3 412
Estniska 7 271 1 340 95 145 2 974 22 - - - 182 2 513
Arabiska 3 782 78 8 2 2 2 726 7 - - 173 786
Somaliska 2 819 22 1 2 3 4 1 388 - - 19 1 380
Thai-
språk
2 770 2 062 116 2 8 4 - 41 2 40 495
Kinesiska 2 004 677 35 1 3 1 - - 988 68 231
Annat
eller
okänt
24 988 5 240 503 190 56 166 13 11 42 13 799 4 968
Ingen
mor i
familjen
17 641 15 573 831 165 168 157 51 6 27 663 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_005_sv.html