Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2017

Hustruns/
moderns
födelse-
land
Mannens/faderns födelseland
Totalt Finland F.d.
Sovjet-
unionen
Estland Sverige Thailand Kina Iraq Somalia Ryssland F.d.
Jugo-
slavien
Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
familjer
1 471 500 1 230 130 13 412 8 456 9 974 367 1 935 3 773 1 824 1 367 2 784 45 018 152 460
Finland 1 328 023 1 158 567 1 720 1 287 8 778 202 168 716 129 291 462 21 747 133 956
F.d.
Sovjet-
unionen
24 523 8 473 9 441 1 047 90 1 6 31 4 363 28 1 132 3 907
Estland 12 843 2 783 835 5 414 31 2 3 22 2 49 11 709 2 982
Sverige 11 131 8 455 16 7 411 2 1 17 2 - 10 274 1 936
Thailand 5 839 4 927 15 19 61 115 1 9 1 1 4 108 578
Kina 3 550 1 389 12 4 17 3 1 653 2 1 4 1 187 277
Iraq 3 456 67 1 3 2 - 1 2 520 2 1 - 137 722
Somalia 3 128 49 1 6 1 - - 6 1 540 - 1 64 1 460
Ryssland 3 081 1 225 556 101 12 - 5 11 2 571 4 207 387
F.d.
Jugo-
slavien
2 714 175 2 1 1 - - 14 - 1 1 820 250 450
Annat
eller
okänt
40 596 13 583 555 348 218 35 61 283 67 70 379 19 192 5 805
Ingen
mor i
familjen
32 616 30 437 258 219 352 7 36 142 74 16 64 1 011 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_008_sv.html