Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2017

Familje-
typ
Antal
barn 1)
Familjens barn är
Totalt Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och
gemen-
samma
Faderns
och
gemen-
samma
Moderns,
faderns
och
gemen-
samma
Alla
om-
bildade
familjer 2)
Totalt 51 315 23 196 3 213 2 072 19 587 2 303 944
1 17 659 15 201 2 458 - - - -
2 17 946 6 494 669 844 8 905 1 034 -
3 10 622 1 254 75 736 7 342 873 342
4 3 649 198 9 344 2 484 294 320
5 1 047 35 - 113 647 75 177
6- 392 14 2 35 209 27 105
Äkta
makar
Totalt 24 690 8 814 1 256 768 11 821 1 439 592
1 6 885 5 897 988 - - -
2 8 350 2 388 243 326 4 837 556 -
3 6 126 438 22 280 4 601 584 201
4 2 352 71 3 115 1 758 211 194
5 697 16 - 36 463 63 119
6- 280 4 - 11 162 25 78
Sambor Totalt 26 625 14 382 1 957 1 304 7 766 864 352
1 10 774 9 304 1 470 - - - -
2 9 596 4 106 426 518 4 068 478 -
3 4 496 816 53 456 2 741 289 141
4 1 297 127 6 229 726 83 126
5 350 19 - 77 184 12 58
6- 112 10 2 24 47 2 27
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen.
2) Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_012_sv.html