Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2017, procent

Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2017, procent

Källa: Familjer 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2017, Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2017, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/perh_2017_2018-05-25_kuv_004_sv.html