Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2018

Hustruns/
moderns
medborgar-
skap
Mannens/faderns medborgarskap
Totalt Finland Estland Ryssland Thailand Kina Irak Sverige Vietnam Ukraina Somalia Annat
eller
okänt
Ingen far
i familjen
Alla
familjer
1 468 681 1 258 696 8 668 6 120 222 1 673 2 516 2 648 867 966 608 32 809 152 888
Finland 1 369 987 1 199 395 1 860 2 267 123 328 1 018 2 189 292 232 277 18 853 143 153
Estland 12 473 2 951 5 968 132 - 3 15 11 1 17 1 429 2 945
Ryssland 9 005 3 726 258 3 475 - 10 7 8 11 45 1 323 1 141
Thailand 4 962 4 337 24 2 88 1 1 8 1 1 - 43 456
Kina 2 835 1 238 5 7 1 1 262 1 4 8 - - 112 197
Irak 2 251 508 1 - - - 1 265 1 - - - 37 439
Sverige 1 735 1 149 1 1 - 2 9 284 - - 2 52 235
Vietnam 1 465 653 3 3 1 8 - 2 522 2 - 41 230
Ukraina 1 444 488 54 46 - 1 6 - - 648 - 87 114
Somalia 1 376 411 4 - - - 4 3 - - 283 19 652
Annat eller
okänt
27 856 11 787 261 76 3 26 94 64 12 14 13 12 180 3 326
Ingen mor
i familjen
33 292 32 053 229 111 6 32 96 74 20 7 31 633 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_006_sv.html