Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2018

Hustruns/
moderns
födelse-
land
Mannens/faderns födelseland
Total Finland Det forna
Soviet-
unionen
Estland Sverige Thailand Irak Kina Ryssland Somalia Det forna
Jugoslavien
Annat
eller
okänt
Ingen far
i familjen
Alla
familjer
1 468 681 1 222 939 13 544 8 561 10 017 406 4 268 2 055 1 523 1 919 2 850 47 711 152 888
Finland 1 319 922 1 149 876 1 706 1 352 8 790 212 888 174 346 138 480 22 380 133 580
Det forna
Soviet-
unionen
24 730 8 508 9 513 1 030 92 2 33 7 369 2 30 1 220 3 924
Estland 13 060 2 862 820 5 412 33 3 25 5 55 2 12 724 3 107

Sverige
11 067 8 362 15 7 414 2 18 1 1 1 10 283 1 953
Thailand 6 016 5 044 16 26 63 141 7 2 - - 5 119 593
Irak 3 829 63 3 3 2 - 2 774 1 - 2 - 155 826
Kina 3 758 1 452 14 6 22 2 2 1 735 4 1 1 216 303
Ryssland 3 347 1 275 593 112 11 - 14 9 644 4 1 247 437
Somalia 3 298 52 2 7 - - 9 - - 1 605 1 72 1 550
Det forna
Jugoslavien
2 782 182 2 1 1 - 14 1 1 - 1 862 261 457
Annat
eller okänt
43 580 14 248 596 372 229 36 337 78 90 80 392 20 964 6 158
Ingen mor
i familjen
33 292 31 015 264 233 360 8 147 42 13 84 56 1 070 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_008_sv.html