Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2018

Familjer
med barn
i ålders-
gruppen
Familjetyp
Familje-
typ
totalt
Två-
föreldrare-
familjer
Äkten-
skap 1)
Sam-
boende
Ensam-
föreldrare-
familjer
Mor
med
barn
Far
med
barn
0-2 136 291 119 969 77 915 42 054 16 322 15 737 585
0-3 173 664 150 503 99 695 50 808 23 161 22 069 1 092
0-6 272 606 227 282 157 492 69 790 45 324 41 918 3 406
0-16 538 071 419 212 311 363 107 849 118 859 102 275 16 584
0-17 561 965 435 525 324 877 110 648 126 440 108 112 18 328
0-24 645 195 492 740 373 216 119 524 152 455 127 003 25 452
0-29 665 547 506 095 384 966 121 129 159 452 131 893 27 559
0-79 713 758 527 578 404 964 122 614 186 180 152 888 33 292
3-4 109 483 92 285 67 521 24 764 17 198 15 970 1 228
3-6 193 048 158 963 117 958 41 005 34 085 31 100 2 985
5-6 114 641 93 864 72 269 21 595 20 777 18 735 2 042
5-14 375 600 289 687 226 622 63 065 85 913 73 668 12 245
7-8 117 644 94 740 75 123 19 617 22 904 20 175 2 729
7-10 200 985 159 057 126 078 32 979 41 928 36 482 5 446
7-12 265 479 206 735 163 979 42 756 58 744 50 653 8 091
7-15 348 515 265 782 211 590 54 192 82 733 70 106 12 627
7-17 398 859 300 551 240 069 60 482 98 308 82 277 16 031
9-12 199 220 154 960 125 145 29 815 44 260 37 926 6 334
13-15 155 447 117 818 97 781 20 037 37 629 31 430 6 199
16-17 104 304 77 698 65 427 12 271 26 606 21 738 4 868
18-20 102 807 76 882 65 669 11 213 25 925 20 162 5 763
18-24 140 913 103 597 88 494 15 103 37 316 28 409 8 907
18-29 162 702 118 079 101 193 16 886 44 623 33 562 11 061
21-24 49 146 35 659 30 858 4 801 13 487 9 846 3 641
25-29 26 594 18 233 16 061 2 172 8 361 5 920 2 441
30-34 13 053 8 284 7 472 812 4 769 3 449 1 320
35-39 9 012 5 373 4 971 402 3 639 2 602 1 037
40-49 13 467 6 449 6 127 322 7 018 5 401 1 617
50- 16 038 3 586 3 461 125 12 452 10 446 2 006
1) Inkluderar registrerade partnerskap och enkönade äkta par.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_013_sv.html