Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp 31.12.2018

Ålder Familjetyp
Alla
familjers
barn
Äkta
makar
och
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
med
barn
Sambor
med
barn 1)
Ensam-
försörjare-
moderns
barn
Ensam-
försörjare-
faderns
barn
Om-
bildad
familj,
moderns
barn 2)
Om-
bildad
familj,
faderns
barn 2)
Om-
bildad
familj
gemen-
samma
barn 2)
Adoptiv-
barn
0 47 366 26 333 16 16 352 4 593 72 774 3 3 651 97
1 50 554 29 276 27 15 454 5 605 192 215 8 3 886 149
2 53 371 31 808 45 14 383 6 779 356 497 30 3 753 145
3 55 847 34 105 57 13 335 7 796 554 906 58 3 534 188
4 58 231 36 325 55 12 320 8 816 715 1 428 120 3 260 196
5 59 167 37 260 36 11 405 9 526 940 2 003 202 2 936 200
6 60 652 38 394 36 11 010 10 049 1 163 2 723 306 2 603 226
7 61 074 39 089 37 10 369 10 192 1 387 3 304 424 2 302 226
8 62 358 39 833 30 10 126 10 916 1 453 3 898 554 1 924 267
9 61 860 39 729 19 9 519 10 866 1 727 4 425 641 1 472 280
10 61 111 39 263 22 8 936 11 095 1 795 4 794 774 1 112 313
11 60 461 38 737 18 8 439 11 414 1 853 5 125 872 757 263
12 60 614 38 826 15 8 285 11 468 2 020 5 404 1 054 467 287
13 59 069 37 885 15 7 709 11 372 2 088 5 586 1 090 279 315
14 59 105 37 494 17 7 515 11 762 2 317 5 723 1 225 123 414
15 57 677 36 524 12 7 016 11 726 2 399 5 692 1 241 60 393
16 55 608 35 008 11 6 749 11 411 2 429 5 638 1 242 32 412
17 53 870 33 893 9 6 107 11 252 2 609 5 218 1 258 19 341
18 47 801 30 655 11 5 254 9 501 2 380 1 530 430 12 287
19 37 389 24 209 6 4 014 7 047 2 113 997 285 14 202
20 25 943 16 722 2 2 688 4 933 1 598 463 134 3 131
21 17 748 11 259 1 1 759 3 511 1 218 216 66 4 74
22 13 827 8 816 - 1 338 2 722 951 123 26 1 77
23 11 278 7 051 - 1 090 2 281 856 84 30 - 56
24 9 497 5 965 - 862 1 918 752 47 25 2 41
0-6 385 188 233 501 272 94 259 53 164 3 992 8 546 727 23 623 1 201
0-17 1 037 995 649 782 477 185 029 176 638 26 069 63 353 11 102 32 170 4 712
0-24 1 201 478 754 459 497 202 034 208 551 35 937 66 813 12 098 32 206 5 580
1) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_014_sv.html