Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2018

Relativ
fördelning
Ålder Kvinnor med familj
Familje-
typ
totalt
Äkta
makar
utan
barn
Äkta
makar
med
barn
Sambor
utan
barn
Sambor
med
barn
Mor
med
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
Antal Ålders-
grupper
totalt
1 436 129 533 892 405 164 220 179 122 614 152 888 1 392
- 19 5 586 226 81 4 711 252 316 0
20 - 24 57 027 3 804 3 891 39 900 5 561 3 853 18
25 - 29 107 584 12 255 22 082 45 590 17 253 10 342 62
30 - 34 130 923 12 490 54 125 23 175 24 808 16 201 124
35 - 39 144 974 9 262 76 777 11 789 24 994 21 916 236
40 - 44 142 914 9 802 79 769 8 373 19 812 24 902 256
45 - 49 127 894 18 140 63 897 9 656 13 774 22 231 196
50 - 54 138 768 44 382 51 288 14 745 9 406 18 749 198
55 - 59 130 353 70 937 26 714 17 720 4 286 10 573 123
60 - 64 122 643 88 038 11 435 16 444 1 568 5 093 65
65 - 69 118 162 94 371 6 407 13 393 549 3 391 51
70 - 74 101 800 85 056 4 406 8 536 213 3 551 38
75 - 79 56 833 47 738 2 344 3 568 77 3 089 17
80 - 84 32 700 26 014 1 344 1 770 40 3 525 7
85 - 17 968 11 377 604 809 21 5 156 1
Relativ
fördelning
%
Ålders-
grupper
totalt
100,0 37,2 28,2 15,3 8,5 10,6 0,1
- 19 100,0 4,0 1,5 84,3 4,5 5,7 0,0
20 - 24 100,0 6,7 6,8 70,0 9,8 6,8 0,0
25 - 29 100,0 11,4 20,5 42,4 16,0 9,6 0,1
30 - 34 100,0 9,5 41,3 17,7 18,9 12,4 0,1
35 - 39 100,0 6,4 53,0 8,1 17,2 15,1 0,2
40 - 44 100,0 6,9 55,8 5,9 13,9 17,4 0,2
45 - 49 100,0 14,2 50,0 7,6 10,8 17,4 0,2
50 - 54 100,0 32,0 37,0 10,6 6,8 13,5 0,1
55 - 59 100,0 54,4 20,5 13,6 3,3 8,1 0,1
60 - 64 100,0 71,8 9,3 13,4 1,3 4,2 0,1
65 - 69 100,0 79,9 5,4 11,3 0,5 2,9 0,0
70 - 74 100,0 83,6 4,3 8,4 0,2 3,5 0,0
75 - 79 100,0 84,0 4,1 6,3 0,1 5,4 0,0
80 - 84 100,0 79,6 4,1 5,4 0,1 10,8 0,0
85 - 100,0 63,3 3,4 4,5 0,1 28,7 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_017_sv.html