Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Familjer efter typ åren 1990–2019

År       Totalt     Tvåkönade
äkta par
utan barn
Tvåkönade
äkta par
med barn
Enkönade
äkta par,
män 3)
Enkönade
äkta par,
kvinnor 3)
Sambor
utan
barn,
tvåkönade
par
Sambor
med
barn,
tvåkönade
par
Mor
och
barn
Far
och
barn
Registrerade
manliga
par 3)
Registrerade
kvinnliga
par 3)
1950 930 572 176 650 593 763 .. .. .. .. 137 803 22 356 .. ..
1960 1 036 270 207 897 678 822 .. .. .. .. 129 706 19 845 .. ..
1970 1) 1 153 878 260 562 722 001 .. .. 19 100 6 800 126 394 19 021 .. ..
1980 2) 1 278 102 302 818 711 226 .. .. 65 900 36 200 140 725 21 233 .. ..
1985 1 331 971 323 584 701 544 .. .. 87 709 46 632 149 399 23 103 .. ..
1990 1 365 341 364 452 640 062 .. .. 123 471 65 896 147 297 24 163 .. ..
1991 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1992 1 374 961 376 429 617 303 .. .. 129 031 75 617 151 373 25 208 .. ..
1993 1 377 451 380 753 607 921 .. .. 129 429 79 739 153 774 25 835 .. ..
1994 1 379 852 388 417 593 787 .. .. 131 899 81 755 157 429 26 565 .. ..
1995 1 382 970 395 953 579 578 .. .. 135 996 85 309 159 063 27 071 .. ..
1996 1 386 414 403 584 566 686 .. .. 140 194 88 906 159 563 27 481 .. ..
1997 1 389 920 410 743 553 729 .. .. 144 557 93 058 159 918 27 915 .. ..
1998 1 393 793 418 927 539 899 .. .. 150 272 96 228 160 059 28 408 .. ..
1999 1 397 660 427 138 526 257 .. .. 155 476 99 922 160 157 28 710 .. ..
2000 1 401 963 436 019 514 868 .. .. 160 132 102 581 159 432 28 931 .. ..
2001 1 407 759 446 404 501 981 .. .. 166 601 105 399 158 440 28 934 .. ..
2002 1 411 947 454 977 492 524 .. .. 170 368 107 443 157 143 29 093 207 192
2003 1 415 104 462 561 483 140 .. .. 174 144 109 672 156 235 29 352 271 275
2004 1 420 781 471 962 475 705 .. .. 177 095 111 294 154 851 29 192 325 357
2005 1 426 002 481 209 468 266 .. .. 180 590 112 847 153 024 29 238 398 430
2006 1 431 376 488 880 461 569 .. .. 184 732 114 671 151 475 29 101 455 493
2007 1 437 709 496 814 456 235 .. .. 188 172 115 860 150 251 29 288 527 562
2008 1 444 386 504 728 452 180 .. .. 191 177 115 966 149 631 29 460 579 665
2009 1 450 488 509 916 448 897 .. .. 193 894 116 797 149 823 29 765 625 771
2010 1 455 073 513 889 446 433 .. .. 195 967 117 254 149 651 30 278 706 895
2011 1 460 570 518 550 442 257 .. .. 200 171 118 054 149 196 30 534 773 1 035
2012 1 465 733 523 221 439 194 .. .. 203 334 118 136 149 143 30 714 829 1 162
2013 1 471 085 525 933 434 571 .. .. 208 264 120 040 149 110 30 955 905 1 307
2014 1 473 666 527 238 429 811 .. .. 211 673 121 499 149 668 31 342 991 1 444
2015 1 475 335 528 539 424 185 .. .. 215 620 122 657 150 274 31 452 1 023 1 585
2016 1 475 583 529 697 418 032 .. .. 218 439 123 321 151 459 31 951 1 052 1 632
2017 1 471 500 530 404 412 102 524 1 042 217 644 123 234 152 460 32 616 640 834
2018 1 468 681 532 304 404 142 675 1 305 220 179 122 614 152 888 33 292 586 696
2019 1 467 368 533 910 396 025 784 1 534 224 270 122 918 152 759 34 014 547 607
Procentuell
1950 100,0 19,0 63,8 .. .. .. .. 14,8 2,4 .. ..
1960 100,0 20,1 65,5 .. .. .. .. 12,5 1,9 .. ..
1970 100,0 22,6 62,6 .. .. 1,7 0,6 11,0 1,6 .. ..
1980 100,0 23,7 55,6 .. .. 5,2 2,8 11,0 1,7 .. ..
1985 100,0 24,3 52,7 .. .. 6,6 3,5 11,2 1,7 .. ..
1990 100,0 26,7 46,9 .. .. 9,0 4,8 10,8 1,8 .. ..
1991 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1992 100,0 27,4 44,9 .. .. 9,4 5,5 11,0 1,8 .. ..
1993 100,0 27,6 44,1 .. .. 9,4 5,8 11,2 1,9 .. ..
1994 100,0 28,1 43,0 .. .. 9,6 5,9 11,4 1,9 .. ..
1995 100,0 28,6 41,9 .. .. 9,8 6,2 11,5 2,0 .. ..
1996 100,0 29,1 40,9 .. .. 10,1 6,4 11,5 2,0 .. ..
1997 100,0 29,6 39,8 .. .. 10,4 6,7 11,5 2,0 .. ..
1998 100,0 30,1 38,7 .. .. 10,8 6,9 11,5 2,0 .. ..
1999 100,0 30,6 37,7 .. .. 11,1 7,1 11,5 2,1 .. ..
2000 100,0 31,1 36,7 .. .. 11,4 7,3 11,4 2,1 .. ..
2001 100,0 31,7 35,7 .. .. 11,8 7,5 11,3 2,1 .. ..
2002 100,0 32,2 34,9 .. .. 12,1 7,6 11,1 2,1 0,0 0,0
2003 100,0 32,7 34,1 .. .. 12,3 7,8 11,0 2,1 0,0 0,0
2004 100,0 33,2 33,5 .. .. 12,5 7,8 10,9 2,1 0,0 0,0
2005 100,0 33,7 32,8 .. .. 12,7 7,9 10,7 2,1 0,0 0,0
2006 100,0 34,2 32,2 .. .. 12,9 8,0 10,6 2,0 0,0 0,0
2007 100,0 34,6 31,7 .. .. 13,1 8,1 10,5 2,0 0,0 0,0
2008 100,0 34,9 31,3 .. .. 13,2 8,0 10,4 2,0 0,0 0,0
2009 100,0 35,2 30,9 .. .. 13,4 8,1 10,3 2,1 0,0 0,1
2010 100,0 35,3 30,7 .. .. 13,5 8,1 10,3 2,1 0,0 0,1
2011 100,0 35,5 30,3 .. .. 13,7 8,1 10,2 2,1 0,1 0,1
2012 100,0 35,7 30,0 .. .. 13,9 8,1 10,2 2,1 0,1 0,1
2013 100,0 35,8 29,5 .. .. 14,2 8,2 10,1 2,1 0,1 0,1
2014 100,0 35,8 29,2 .. .. 14,4 8,2 10,2 2,1 0,1 0,1
2015 100,0 35,8 28,8 .. .. 14,6 8,3 10,2 2,1 0,1 0,1
2016 100,0 35,9 28,3 .. .. 14,8 8,4 10,3 2,2 0,1 0,1
2017 100,0 36,0 28,0 0,0 0,0 14,8 8,4 10,4 2,2 0,0 0,1
2018 100,0 36,2 27,5 0,0 0,1 15,0 8,3 10,4 2,3 0,0 0,0
2019 100,0 36,4 27,0 0,1 0,1 15,3 8,4 10,4 2,3 0,0 0,0
1) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats på basis av intervjuundersökningar (Aromaa, Cantell, Jaakkola: Avoliitto (samboende), Rättspolitiska forskninsinstitutet 49, Helsingfors 1981).
2) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats med registerbaserat familje- och sambomaterial för år 1981.
3) Antalet familjer av typen enkönade äkta par och barn uppgick till totalt 616 och registrerade par och barn uppgick till totalt 257.

Källa: Familjer 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2019, Tabellbilaga 1. Familjer efter typ åren 1990–2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tau_001_sv.html