Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2020, procent

Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2020, procent

Källa: Familjer 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2020, Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2020, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_kuv_004_sv.html