Offentliggörandet av arsöversikten Familjer framflyttas

Offentliggörandet av uppgifterna i arsöversikten Familjer 2018 som skulle ha publicerats 21.11.2019 framflyttas. Uppgifterna publiceras i januari 2020.

Senast uppdaterad 21.11.2019