Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Kapitalstocken 2004

2004
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor