Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kansantalouden tilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 14.7.2005

Koneiden ja kaluston osuus pääomakannasta pieneni edelleen

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus kansantalouden kiinteästä pääomakannasta on Tilastokeskuksen mukaan pienentynyt noin 6 prosenttiyksikköä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2004 koneet ja kalusto muodostivat 14,4 prosenttia pääoman nettokannan arvosta, kun 1990-luvun alkupuolella niiden osuus nettokannasta oli noin 20 prosenttia.

Asuinrakennusten osuus nettokannasta oli 40 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 42 prosenttia vuonna 2004. Koko kiinteän pääoman nettokannan arvo oli 399,5 miljardia euroa ja bruttokannan arvo 735,2 miljardia euroa.

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1995-2004*

kuva

Lähde: Kiinteä pääomakanta, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, Jukka Jalava (09) 1734 3391, skt.95@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pka/2004/pka_2004_2005-07-14_tie_001.html