Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 31.3.2006

Värdet på nettokapitalstocken steg till 378 miljarder euro år 2004

Enligt Statistikcentralens reviderade kapitalstocksserier var värdet på samhällsekonomins nettokapitalstock 378 miljarder euro år 2004, dvs. 3,2 procentenheter högre än året innan. Bostadsbyggnadernas andel av nettostocken var 40,7 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 42,1 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 14,5 procent och det immateriella fasta kapitalet samt ombyggnaderna 2,7 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningens och transportmedlens andel av värdet på nettostocken har minskat med drygt 7 procentenheter från början av 1990-talet då deras andel var 22 procent. Förslitning av fast kapital, dvs. minskningen av värdet på kapitalet, var 22 miljarder euro år 2004. Maskinernas, utrustningens och transportmedlens andel av detta var 31 procent.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1995-2004*

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.

Ytterligare information om metodändringen i kapitastockmodellen finns i den elektroniska publikationen Fast kapitalstock 1995-2004*, reviderade tidsserier, samt i metodbeskrivningen på förstasidan för statistiken över kapitalstocken i slutet av april. Tidsserierna för den bruttokapitalstocken publiceras inte längre, eftersom man gällande maskiner, utrustning och transportmedel samt det immateriella kapitalet gått över till att tillämpa en geometrisk konsumtionsmodell i stället för en tidigare lineär modell.

Källa: Fast kapitalstock 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2004/pka_2004_2006-03-31_tie_001_sv.html