Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 13.7.2006

Den fasta kapitalstocken ökade med 1,6 procent år 2005

Det fasta kapitalets nettostock i samhällsekonomin ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 1,6 procent år 2005. Nominellt ökade kapitalstocken med 6,3 procentenheter från året innan. Värdet av kapitalstocken var 402 miljarder euro. Bostadsbyggnadernas andel av kapitalstocken var 41,5 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 42,1 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 13,8 procent och det immateriella fasta kapitalet samt markförbättringar 2,6 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av kapitalstocken har minskat med 6 procent sedan året 1995. Byggnadernas andel har ökat i motsvarande grad. Den fasta kapitalförslitningen, dvs. minskningen av värdet på kapitalet, var 23 miljarder euro år 2005. Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av förslitningen var 30 procent.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1995-2005*

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.

De övriga husbyggnadernas och bostadsbyggnadernas tidsserier, som publicerades 31.3.2006, har korrigerats från och med år 1995. De övriga husbyggnadernas nivå steg årligen som mest med 0,4 procent från tidigare.

Källa: Kapitalstocken 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 13.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2005/pka_2005_2006-07-13_tie_001_sv.html