Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Kapitalstocken 2006

2006
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor