Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kansantalouden tilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 12.7.2007

Kiinteän pääomakannan arvo nousi 425 miljardiin euroon viime vuonna

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi Tilastokeskuksen ennakollisten tietojen mukaan 1,6 prosenttiyksikköä vuonna 2006. Nimellisesti nettopääomakanta kasvoi 5,3 prosenttia eli 21,5 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Pääomakannan arvo oli 425,4 miljardia euroa. Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 40,6 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 42,3 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 14,5 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,6 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa pienentynyt 20 prosentista vajaaseen 15 prosenttiin. Rakennusten osuus on kasvanut vastaavasti. Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 25,2 miljardia euroa vuonna 2006. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus kulumisesta oli lähes 31 prosenttia, mikä on noin prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisvuonna.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1995-2006*

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Lähde: Pääomakanta 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 12.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pka/2006/pka_2006_2007-07-12_tie_001.html