Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 12.7.2007

Värdet av den fasta kapitalstocken steg till 425 miljarder euro i fjol

Det fasta kapitalets nettostock i samhällsekonomin ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 1,6 procent år 2006. Nominellt ökade kapitalstocken med 5,3 procentenheter dvs. 21,5 miljarder euro från året innan. Värdet av kapitalstocken var 425,4 miljarder euro. Bostadsbyggnadernas andel av kapitalstocken var 40,6 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 42,3 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 14,5 procent och det immateriella fasta kapitalet samt väsentliga förbättringar av mark 2,6 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av kapitalstocken har på tio år minskat från 20 procent till något under 15 procent. Byggnadernas andel har ökat i motsvarande grad. Den fasta kapitalförslitningen, dvs. minskningen av värdet på kapitalet, var 25,2 miljarder euro år 2006. Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av förslitningen var närmare 31 procent, vilket är ungefär en procentenhet mindre än året innan.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1995-2006*

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.

Källa: Kapitalstocken 2006. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 12.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2006/pka_2006_2007-07-12_tie_001_sv.html