Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kansantalouden tilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 31.1.2008

Kiinteän pääomakannan arvo oli 424 miljardia euroa vuonna 2006

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen tietojen mukaan 1,7 prosenttiyksikköä vuonna 2006. Pääomakannan arvo oli 424,3 miljardia euroa. Nimellisesti nettopääomakanta kasvoi 5,5 prosenttia eli 22,3 miljardia euroa vuodesta 2005. Vuonna 2005 kiinteän pääoman nettokanta oli 402 miljardia euroa. Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 40,7 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 42,5 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 14,2 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,6 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa pienentynyt 20 prosentista 14 prosenttiin. Rakennusten osuus on kasvanut vastaavasti. Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 24,9 miljardia euroa vuonna 2006. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus kulumisesta oli 30 prosenttia, mikä on noin prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 2005.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1995-2006*

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Lähde: Pääomakanta 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pka/2006/pka_2006_2008-01-31_tie_001.html