Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.1.2009

Kiinteän pääoman nettokannan arvo oli 461 miljardia euroa vuonna 2007

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen tietojen mukaan 2,2 prosenttiyksikköä vuonna 2007. Pääomakannan arvo oli 460,6 miljardia euroa. Nimellisesti nettopääomakanta kasvoi 8,4 prosenttia eli 35,7 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Vuonna 2006 kiinteän pääoman nettokanta oli 425 miljardia euroa. Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 40,9 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 42,7 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 13,9 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,5 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa supistunut 6 prosenttia. Rakennusten ja aineettoman kiinteän pääoman osuus on kasvanut vastaavasti. Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 27,1 miljardia euroa vuonna 2007. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus kulumisesta pieneni edelleen ja oli 29,5 prosenttia.

Pääomakannan aikasarjoihin on tehty tarkistuksia myös vuosille 2002-2006.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1995-2007*

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Lähde: Pääomakanta 2007. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 30.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pka/2007/pka_2007_2009-01-30_tie_001.html