Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Det fasta kapitalets nettostock 1997-2008*, miljoner euro, 2000 års priser

varutyp år
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*
Materiellt fast kapital 326 707 330 834 335 172 340 220 345 826 350 334 355 168 360 843 366 213 372 836 381 142 389 260
- bostadsbyggnader 134 477 136 057 138 124 140 362 141 817 143 256 145 115 147 596 150 198 153 506 156 663 158 571
- övriga byggnader 88 415 89 623 90 967 92 742 94 779 96 478 97 638 98 618 99 997 101 553 104 255 107 318
- övriga anläggningar 45 333 45 704 45 984 46 285 46 667 46 981 47 356 47 938 48 301 48 755 49 232 49 554
- transportmedel 12 750 12 778 12 821 12 609 12 544 12 172 11 783 11 860 11 827 12 061 12 234 12 532
- maskiner och utrustning 45 732 46 672 47 276 48 222 50 019 51 447 53 276 54 831 55 890 56 961 58 758 61 285
Immateriellt fast kapital 1) 3 044 3 332 3 600 3 879 4 168 4 298 4 600 4 791 5 145 5 421 5 663 5 572
Väsentliga förbättringar av mark etc. 5 250 5 111 4 975 4 848 4 737 4 614 4 509 4 402 4 304 4 223 4 146 4 074
Fast kapital totalt 335 001 339 277 343 747 348 947 354 731 359 246 364 277 370 036 375 662 382 480 390 951 398 906
1) datorprogram, mineralprospektering, litterära, musikaliska och andra konstnärliga originalverk

Källa: Kapitalstocken 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2008, Det fasta kapitalets nettostock 1997-2008*, miljoner euro, 2000 års priser . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2009-07-09_tau_002_sv.html