Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 9.7.2009

Värdet av den fasta nettokapitalstocken var 491 miljarder euro år 2008

Det fasta kapitalets nettostock i samhällsekonomin ökade enligt Statistikcentralens uppgifter med 2,0 procent år 2008. Värdet av kapitalstocken var 491,2 miljarder euro. Nominellt ökade kapitalstocken med 6,6 procent dvs. 30,6 miljarder euro från året innan. År 2007 nettokapitalstockens värde var 461 miljarder euro. Bostadsbyggnadernas andel av kapitalstocken var 41,0 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 43,5 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 13,1 procent och det immateriella fasta kapitalet samt väsentliga förbättringar av mark 2,4 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av kapitalstocken har på tio år minskat från 19 procent till 13 procent. Byggnadernas och det immateriella fasta kapitalets andel har ökat i motsvarande grad. Den fasta kapitalförslitningen, dvs. minskningen av värdet på kapitalet, var 28,6 miljarder euro år 2008. Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av förslitningen minskade ytterligare och var 28,1 procent.

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1997–2008* till löpande priser

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1997–2008* till löpande priser

Källa: Kapitalstocken 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2009-07-09_tie_001_sv.html